Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach

 

Nawigacja

Kalendarz Roku Szkolnego 2015/2016 Kalendarz imprez szkolnych na rok 2014/2015 Harmonogram Roku Szkolnego 2015/2016

Organizacja roku

Kalendarz Roku Szkolnego 2015/2016

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

 

 

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2015r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2015r.

3

Ferie zimowe

01 .02. – 13.02.2016r.

4

Sprawdzian po klasie VI

   04  kwietnia 2016r.

5

Święta Wielkanocne –wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016r.

6

Dodatkowe dni wolne wynikające z organizacji roku szkolnego

4 stycznia 2016r.

5 stycznia 2016r.

02 maja 2016r.  

27 maja 2016r.

7

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016r.

8

Ferie letnie

27 czerwca –31 sierpnia 2016r.